Huisvesting buitenlandse werknemers in De Kop van Noord-Holland en Opmeer

De bouw, agribusiness, toerisme en logistiek zijn belangrijke sectoren voor de regio Noord-Holland Noord, in termen van ondernemerschap, investeringen, werkgelegenheid en leefbaarheid. De sectoren zijn sterk afhankelijk van buitenlandse werknemers en tijdelijke arbeidskrachten, die voor kortere of langere perioden bij voorkeur in de nabijheid van de bedrijven tijdelijk of structureel woonruimte nodig hebben. Momenteel is er inzicht nodig in aantallen buitenlandse werknemers en huisvestingsplaatsen, om de marktvraag naar huisvesting gerelateerde zaken optimaal te kunnen faciliteren.

Bekijk publicatie>

Inhoudsopgave

  1. Onderzoeksverantwoording
  2. Conclusies
  3. De kwantitatieve vraag naar huisvesting
  4. De kwalitatieve vraag naar huisvesting

Het huidige aanbod aan huisvesting

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie