Huisvesting in de praktijk: flitsexcursie Job-lodge 7 juni, Bergen op Zoom

Kiezen we voor grootschalige of toch kleinschalige huisvesting? Hoe organiseren we het beheer? Hoe ziet het financi‘le plaatje er uit? Hoe en wanneer communiceren we met de buurt? Het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA) wil professionals inspireren en ondersteunen bij de uitwerking van hun plannen. Daartoe biedt EFA u de gelegenheid diverse bestaande huisvestingsvormen te bezoeken inzogeheten 'flitsexcursies'.

De eerste staat gepland op donderdag 7 juni. Dan bezoeken we de job-lodge in Bergen op Zoom. In twee uur tijd geven de initiatiefnemers u een toelichting op de achtergrond, krijgt u een rondleiding en heeft u de gelegenheid vragen te stellen.  De flitsexcursie vindt plaats van 15-17 uur in Bergen op Zoom. Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen deelnemen en vol = vol!

Meer informatie en inschrijving 
Lees meer over de job-lodge 

Volgende flitsexcursie: Groenflex Hotel Wateringen (juni)

Datum:
Dossier:
Onderwerp: