„Huisvesting statushouders voor gemeenten nog altijd aandachtspunt”

Nederlandse gemeenten moeten de komende tijd alles op alles blijven zetten om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen goed te kunnen huisvesten.

Die oproep deed bestuurlijk aanjager huisvesting vergunninghouders Jantine Kriens vrijdag, namens de zogeheten Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT). De regietafel werd ingesteld nadat staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) eind 2019 een appel deed op de Commissarissen van de Koning om te regelen dat er in hun provincie genoeg opvangplekken komen. Deelnemers zijn onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid, provincies, gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen