Huisvesting voor Polen is een splijtzwam in Dinteloord

In een kleine gemeenschap kom je elkaar nogal eens tegen, zeker wanneer het verenigingsleven bloeiend is. Het moet er bij de laatste bijeenkomsten van de wijnvereniging daarom best ongemakkelijk aan toe zijn gegaan. Hakim Tampoebolon, voorzitter van de dorpsraad, ontmoette daar zijn ‘tegenstrevers’ van de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord. Het twistpunt betreft een nieuwbouwplan voor Oost-Europese arbeiders. De situatie werd opgelost door er op die avonden maar niet over te praten.

Maar een probleem verdwijnt niet door erover te zwijgen. De situatie: even buiten Dinteloord wordt een groot glastuinbouwcomplex ontwikkeld, het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. Het binnenhalen van de oogst gebeurt in meerderheid door Oost-Europeanen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie