Impressie ateliers Limburgse week van het Flexwonen 5-8 oktober

Ruim 100 professionals van o.a. gemeenten, corporaties, bouwbedrijven en zorginstellingen namen deel aan de ateliers tijdens de Limburgs week van het flexwonen. In zijn welkomstwoord benadrukte gedeputeerde Andy Dritty dat het thema flexwonen nadrukkelijk benoemd is door zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten bij het vaststellen van de Limburgse  agenda Wonen 2020-2023 voor de komende jaren. ‘Ik hoop dat de ateliers mede helpen om elkaar te vinden en om met elkaar aan de slag te gaan om antwoorden te vinden voor een grote woonbehoefte.’

Hier treft u een schriftelijke impressie van de gehouden ateliers aan> 

Terugkijken van de ateliers kan via de onderstaande links:

Het audiosignaal vanuit de Statenzaal is bij atelier 3 helaas van matige kwaliteit door technische problemen. Onze excuses hiervoor. U kunt uw eigen volumeregeling gebruiken om het geluid te versterken.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen