Impressie Flexwonencafé Regio Noord-Veluwe 6 april: Flexwonen, het kan wèl!

Voor degene die nog twijfelt: het aanbieden van flexwonen -vormen van snel toegankelijke en betaalbare huisvesting -in de regio Noord-Veluwe kan wèl! Er is niet alleen behoefte: er is ook kansrijk aanbod waardoor een gezonde exploitatie mogelijk wordt en meerdere doelgroepen tegelijk kunnen worden bediend. Dat was de strekking van het 2e zogeheten Flexwonencafé  Regio Noord-Veluwe, dat bezocht werd door zo'n 75 deelnemers van o.a. gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, particuliere huisvesters en ontwikkelaars.

Gastheer Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen) legde in zijn opening een verband tussen een recentelijk afgerond landelijk onderzoek naar de visie van gemeenten op flexwonen en de regio Noord -Veluwe.  ‘In uw regio komt het begrip flexwonen nergens in een woonvisie voor’. Terwijl uw regio volgens mij wel wordt geconfronteerd wordt met een substantiële huisvestingsbehoefte. In het aansluitende gesprek met Cliff Krijnen (gemeente Harderwijk) en Moniek van Balen (UWOON) stond  de casus Struikterrein in Harderwijk centraal. Krijnen: ‘Wij gaan hier gefaseerd een pop-up wijk van 100 woningen bouwen. De inzet is dat de wijk na 10 jaar weer wordt opgedoekt’. Monique van Balen: ‘Wij vinden het onze maatschappelijke plicht een brede doelgroep te bedienen, die nu geen kant uit kan’.

Betaalbare transformatie

Jean Baptiste Benraad (Expertteam Transformatie) benadrukte de grote kansen van leegstaand vastgoed die er liggen. ‘De huisvestingsvraag verandert snel. We moeten af van het bouwen van woningen die 50 jaar ongewijzigd geëxploiteerd moeten worden. En door veranderde regelgeving staat feitelijk niets meer een snelle en haalbare transformatie in de weg. Ook tijdelijke transformatie kan rendabel. Soms zelfs al vanaf een periode van 5-7 jaar’. Om zijn visie te onderstrepen lichtte Benraad twee leegstaande panden door op hun kansen voor flexwonen: een kantoorpand in Harderwijk en een school in Heerde. Zijn conclusie: een betaalbare transformatie, inclusief betaalbare huren, kan wèl!
bekijk presentatie Jean Baptiste Benraad>

Magic mix

Sandra van Lierop, locatiemanager van voormalig verzorgingshuis de Genderhof in Eindhoven van woningcorporatie Wooninc. ging in op het mixen van verschillende woonurgente groepen onder één dak. ‘Na enkele aanloopproblemen werkt de zogeheten ‘magic mix’ prima. Dat werd nog eens onderstreept doordat ons project in 2015 door minister Blok als winnaar is bekroond met de Inspiratieprijs Flexwonen 2015.   Inmiddels zijn we druk doende het flexwonen verder uit te rollen naar onder meer de Josephinehof in Geldrop‘.
bekijk presentatie Sandra van Lierop>

Steengoed benutten

Aan het slot van de bijeenkomst reflecteerde Josan Meijers (gedeputeerde provincie Gelderland) op de opbrengst van de bijeenkomst. ‘Ik word hier heel blij van. Ik zie en hoor veel welwillende gemeenten en corporaties. Maar ook interessante marktpartijen die een rol kunnen spelen om het aanbod flexwonen  vorm te geven. Vanuit de provincie bieden we u graag de helpende hand via onder andere het programma en de subsudieregeling Steengoed Benutten‘.

  • De bijeenkomst werd georganiseerd door: provincie Gelderland, Regio Noord-Veluwe, gemeente Harderwijk UWOON, Omnia Wonen, Expertisecentrum Flexwonen.
  • De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door: Achterberg Groep, De HuischmeestersDynamic Stay, Homeflex. Tussen de presentaties door gaven zij ook aan welke rol zij in de regio konden spelen

In oktober 2015 vond ook al een Flexwonencafé plaats voor de regio. Zie hier de impressie>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen, Vluchtelingen