Inkooptraject Aedes voor 8.000 flexwoningen: “Een belangrijke oplossing voor korte- en lange termijn”

In april 2023 startte Aedes een inkooptraject voor 8.000 flexwoningen voor spoedzoekers en andere woningzoekenden. Hierbij heeft de brancheorganisatie 36 bouwbedrijven geselecteerd die op korte termijn kwalitatief goede woningen kunnen leveren, onder voor alle corporaties en bouwers dezelfde voorwaarden.

Vervolgens kopen woningcorporaties de woningen in en regelen ze de plaatsing en verhuur. Pieter Schipper, belangenbehartiger bij Aedes, en Michelle van Dijk, beleidsmedewerker bij directie Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vertellen meer over het inkooptraject en hoe dit bijdraagt aan de volkshuisvestingsopgave. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Versnelling woningbouw, Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Beleid, Financiering en exploitatie, Verplaatsbare woningen