Inspiratie huisvesting vergunninghouders

De opvang van asielzoekers voedde de afgelopen jaren het publieke debat. 2015 was het jaar van de piekinstroom, 2016 het jaar van het zoeken naar oplossingen voor huisvesting en in 2017 richt het debat zich op integratie, inburgering en meedoen met de samenleving. Platform Opnieuw Thuis heeft vanaf 2015 tot juli 2017 gemeenten en andere lokale partijen geholpen om vergunninghouders te huisvesten. De reguliere woningvoorraad kon niet aan de vraag voldoen.

Platform31 zocht voor Opnieuw Thuis mee naar lokale, creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe, manieren om méér huisvesting te creëren. Aanvullend op de bestaande woonruimte, met name de ‘gewone’ sociale huurwoningen van de corporaties. Al deze goede voorbeelden zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’(digitaal doorzoekbaar en printbaar). Lees verder>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen