Inspiratieboekje: Almere Transformeert

Veel commercieel en maatschappelijk vastgoed staat leeg in Almere. Vaak gaat het om kantoren die kunnen worden omgezet naar woningen. Op die manier kan tegemoet gekomen worden aan de dringende woningbehoefte van diverse groepen in de stad.

Het inspiratieboekje ‘Almere Transformeert’ is gemaakt door het aanjaagteam transformatie: Jean Baptiste Benraad en Mechtild Linssen. Zij zijn tot 1 juli 2017 actief geweest om de kansen voor transformatie bloot te leggen en ontwikkelende partijen aan te moedigen om met lege gebouwen aan de slag te gaan. Ook hebben zij binnen de gemeente gewerkt aan een procedure voor transformatie-initiatieven. Het boekje ‘Almere Transformeert’ hebben zij gemaakt als nalatenschap van anderhalf jaar aanjagen. Ter inspiratie voor iedereen die aan de transformatieopgave in Almere wil bijdragen.

Klik op de afbeelding hieronder om het inspiratieboekje ‘Almere Transformeert’ te downloaden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Wetten en regels