Intentieovereenkomst 400 flexwoningen Circusterrein Hilversum

De gemeente Hilversum, het Rijk en de woningcorporaties Gooi & Omstreken, Dudok Wonen en De Alliantie tekenden op 20 juli een intentieovereenkomst om woningbouw op het Circusterrein in Hilversum te versnellen. Het doel van deze samenwerking is het op korte termijn realiseren van zo’n 400 betaalbare flexwoningen. Vanwege de woningnood is hier grote behoefte aan. De flexwoningen blijven maximaal 15 jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

De nieuwe woningen op het Circusterrein voorzien in een grote behoefte en zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt en kunnen ook een oplossing bieden voor groepen die nu in de knel zitten, zoals mensen die na een scheiding op zoek zijn naar een woning. Er wordt ingezet op minimaal 350 sociale huurwoningen en 50 woningen in de middeldure huur. De flexwoningen bestaan uit een mix van 1, 2 en 3 kamerwoningen en zullen kwalitatief gelijk zijn aan reguliere woningen.

 

Haalbaarheidsonderzoek

Onderdeel van de samenwerking is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van een ontwerp én een plan voor de aanleg van bijbehorende openbare ruimte en nutsvoorzieningen. Uiterlijk 31 december 2023 moeten deze plannen afgerond zijn. Begin 2024 neemt de gemeenteraad dan een besluit over de realisatie van de flexwoningen en de benodigde investeringen in de openbare ruimte.

 

Woonvisie

De Hilversumse woningmarkt toegankelijk houden, vooral voor lagere en middeninkomens. En zorgen dat gezinnen en ouderen doorstromen naar passender woningen, zodat ruimte ontstaat voor starters en jonge stellen. Dat zijn de belangrijkste ambities van de Woonvisie 2021–2030 van de gemeente Hilversum.

Zie ook: bouwenaanhilversum.nl/circusterrein en Volkshuisvesting Nederland

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Versnelling woningbouw, Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Beleid, Verplaatsbare woningen