Inventarisatie VNG over huisvesting aandachtsgroepen: grote inzet van veel gemeenten

Veel gemeenten doen al meer dan ze nu wettelijk verplicht zijn om urgente woningzoekenden voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VNG bij 59 gemeenten, naar aanleiding van het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting.

Deze uitkomst hebben we ingebracht in de gesprekken met het rijk, om onder meer dit wetsvoorstel en de monitoring van de aandachtsgroepen verder aan te scherpen. De enquête geeft inzicht in de maatregelen die gemeenten nu al nemen om te voorzien in huisvesting voor aandachtsgroepen. Driekwart van de gemeenten heeft het urgentiebeleid vastgelegd in prestatieafspraken met woningcorporaties. Bijna 60% van de gemeenten heeft zogenoemde ‘maatwerktafels’. Daar bespreken verschillende partijen (zorg, corporatie en gemeente) hoe ze huisvestingsvraagstukken kunnen oplossen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Facts en figures