Inventarisatie welzijn Poolse migranten, Arka

De Stichting ARKA (Activiteiten, Recreatie, Kultuur en Advies) is vanaf het jaar 2006 actief met als voornaamste doelstelling de Poolse migranten te ondersteunen bij de sociaal culturele activiteiten.

download dit rapport

Doel van deze rapportage is een eerste inkijk te geven in het algemene welzijn, de vragen en problemen die boven komen drijven ten aanzien van het welzijn (welbevinden) en de integratie van Polen in de regio  Noord- en Midden-Limburg en de daaraan grenzende gemeenten in Zuidoost Brabant.

Inhoud van dit document:
1.      Aanleiding
2.      Inleiding en doel
3.      Welzijn en Integratie
4.      Aanpak
5.      Doelgroep nader bekeken
5.1    Statistieken
6.      Behoeften, vragen en problemen bij Poolse migranten zelf
6.1    Informatie
6.2    Taalbeheersing
6.3    Inschrijving GBA
6.4    Algemeen welzijn (welbevinden)
8.5    Veiligheid
6.6    Vrije tijd en cultuur
6.7    Financiën
6.8    Wonen
6.9    Beeldvorming
6.10  Beleid
6.11  Voorzieningen
7.      Conclusies

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: