Jaarplan Inspectie SZW 2021: ruime aandacht aan misstanden rond arbeidsmigranten

Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW in 2021 wil uitvoeren.

download jaarplan Inspectie SZW 2021>

In het bijzonder besteedt de Inspectie ruime aandacht aan misstanden voor arbeidsmigranten die, versterkt door een taalbarrière en een beperkt sociaal netwerk, in een afhankelijke
positie zitten. Zij blijken daarom extra vatbaar voor benadeling en risico’s bij werken, wonen en vervoer. Vanwege hun zorgelijke positie blijft de Inspectie in 2021 coronameldingen over arbeidsmigranten met voorrang behandelen. Zij inspecteert stevig in relevante regio’s en deelsectoren, samen met gemeenten, politie en veiligheidsregio’s. Daarnaast neemt de Inspectie deel aan het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.9 Dit team heeft gekeken naar structurele verbeteringen op de thema’s wonen, werken, zorg, registratie en regulering van uitzendbureaus.

bron Inspectie SZW>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving