Jaarrapport Integratie 2016

Het Jaarrapport Integratie beschrijft de mate waarin personen met een migratieachtergrond en personen met een Nederlandse achtergrond naar elkaar toegroeien.

download Jaarrapport>

Het Jaarrapport Integratie 2016 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van thema’s zoals bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het boek besteedt hierbij ook specifiek aandacht aan vluchtelingengroepen.

Naast dit beschrijvende deel bevat het boek drie verdiepende hoofdstukken. Een daarvan gaat in op werknemers uit de diverse herkomstgroepen die werken in de flexibele schil. Verder wordt de regionale herkomst en vestiging van Polen in Nederland in beeld gebracht. Het boek sluit af met een analyse naar verschillen tussen de eerste, tweede en derde generatie in scores op de Centrale Eindtoets in het basisonderwijs.

bron: CBS

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures, Taal en participatie