Jaarrapport Integratie CBS 2012

Integratie verwijst naar een proces van toenemende participatie en positieverwerving in de samenleving, met als doel een volwaardige deelname aan die samenleving. Dit is speciaal van belang voor immigranten en hun kinderen, die hun bestaan moeten opbouwen in een voor hen nieuwe samenleving, zeker als deze economisch en cultureel erg verschilt van de samenleving waarin zij zijn opgegroeid. In dit rapport worden voor diverse allochtone bevolkingsgroepen gegevens gepresenteerd over de diverse aspecten die met hun integratie in de Nederlandse samenleving samenhangen.

bekijk rapport

Inhoudsopgave
Samenvatting
1.Het Jaarrapport Integratie 2012
2 Demografie
3 Onderwijs
4. Arbeidsmarkt
5 Inkomen en uitkeringen
6 Sociaal-culturele oriëntatie en participatie
7 Geregistreerde criminaliteit
8 Immigranten op de stedelijke woningmarkt
9 Diversiteit binnen generatie

Datum:
Dossier:
Onderwerp: