Kadernota huisvesting buitenlandse werknemers, WF9 2008

Negen West-Friese gemeenten. Een breed samengestelde werkgroep heeft de situatie rondom buitenlandse werknemers in kaart gebracht en van daaruit concrete voorstellen geformuleerd voor nieuw en aanvullend beleid om te komen tot passende huisvesting voor deze doelgroep.

download dit document

Binnen dit kader kunnen gemeenten medewerking verlenen aan huisvestingsplannen van particulieren, bedrijven en corporaties. Het voordeel voor alle partijen bestaat uit een eenduidig beleid voor de gehele regio en zo mogelijk ook daarbuiten. Bij de totstandkoming van de nota is samengewerkt met o.a. de uitzendbranche, werkgeversorganisaties, woningbouwcorporaties, de recreatiebranche en overheidsorganisaties die bij de huisvesting betrokken zijn.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Aanleiding tot de nota
  3. Aanpak van de huisvestingsproblematiek
  4. Aard en omvang van de huidige situatie
  5. Ervaringen met de huisvesting van werknemers
  6. Welke situatie is gewenst
  7. Hoe de gewenste situatie te bereiken en met welke instrumenten
  8. Aanverwante (maatschappelijke) problemen
  9. Convenant
Datum:
Dossier:
Onderwerp: