Kamerbrief Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten en kabinetsreactie Initiatiefnota Actieplan arbeidsmigratie

Op 4 mei is bekend geworden dat er vanuit het kabinet een Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten is ingesteld, onder leiding van Emile Roemer. In de bijlage de Kamerbrief over dit aanjaagteam, als mede de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de SP/CU genaamd ‘Actieplan Arbeidsmigratie’, die gelijktijdig is verzonden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid