Kamerbrief aanpak huisvesting aandachtsgroepen, 31 mei 2021

Minister Ollongren beschrijft de huidige situatie rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en de resultaten van de huidige beleidsinzet. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor de huisvesting, wat extra nodig is aan begeleiding en zorg en het draagvlak in de buurt.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen