Kamerbrief over EU-arbeidsmigratie, 13 september 2013

Met de bijgevoegde notitie informeert minister Asscher (SZW) de Tweede Kamer, mede namens minister Plasterk (BZK), minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Teeven (V&J) over de voortgang van de maatregelen om EU-arbeidsmigratie in goede banen te leiden, en over de uitkomsten van de bestuurlijke top EU-arbeidsmigratie op 9 september jl.


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Beleid, Haaglanden, Limburg, Metropoolregio Eindhoven, Noord-Veluwe, Regio Holland Rijnland, Regio Noord-Holland Noord, Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, West-Brabant,