Kamerbrief over EU-arbeidsmigratie, 13 september 2013

Met de bijgevoegde notitie informeert minister Asscher (SZW) de Tweede Kamer, mede namens minister Plasterk (BZK), minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Teeven (V&J) over de voortgang van de maatregelen om EU-arbeidsmigratie in goede banen te leiden, en over de uitkomsten van de bestuurlijke top EU-arbeidsmigratie op 9 september jl.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid