Kamerbrief over EU-arbeidsmigratie, 14 januari 2013

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de WRR-bundel 'In betere banen'. Ook verschaft de minister nieuwe gegevens over het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Verder gaat hij in op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de infractieprocedure van de Europese Commissie tegen de registratieplicht voor zelfstandigen in het Belgische Limosa-systeem.

download Kamerbrief
download rapportage schattingen 2009 en 2010
download WRR-bundel ‘In betere banen’

De nieuwe gegevens over het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa betekenen een herhaling van een schatting van het aantal geregistreerde en niet-geregistreerde burgers uit Midden- en Oost-Europese landen door prof. dr. Van der Heijden (Universiteit Utrecht) en nieuwe cijfers van het CBS.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Facts en figures