Kamerbrief over stimuleringsaanpak Flexwonen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Stimuleringsaanpak Flexwonen, gericht op de totstandkoming van meer tijdelijke en flexibele woningen op korte termijn.

De brief over de stimuleringsaanpak bevat als bijlagen ook:

  • een afschrift van een brief van minister Ollongren  aan de Tweede Kamer over juridische mogelijkheden voor flexibele woningbouw door tijdelijke huisvesting.
  • De bouw van tijdelijke woningen‘; rapport van een onderzoek door het Expertisecentrum Flexwonen en Watkostdebouwvaneenhuurwoning naar de bouw van tijdelijke woningen.

Brief en bijlagen zijn hier te downloaden>

Zie ook:

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie, Facts en figures, Financiering en exploitatie, Normering en certificering, Wetten en regels