Kamerbrief over Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over evaluatie en wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp of Rotterdamwet).

Datum:
Dossier:
Onderwerp: