Kamerbrief volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025: huisvesten van spoedzoekers, 30 november 2020

Minister Ollongren beschrijft de prioriteiten voor de volkshuisvesting in de periode van 2021 tot 2025. Deze prioriteiten stimuleren dat in de lokale samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties aandacht wordt besteed aan met de corporatiesector vastgestelde thema’s. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Een van de opgenomen prioriteiten is het huisvesten van spoedzoekers door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting.

download Kamerbrief volkshuisvestelijke prioriteiten>

download bijlage Kamerbrief volkshuisvestelijke prioriteiten>

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen