Kamerbrief voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden, 11 november 2014

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij uitwerking van een Werkakkoord. Tevens gaat hij in deze brief in op de stand van zaken bij de totstandkoming van een Taalakkoord. Deze akkoorden vormen een onderdeel van de aanvulling van de Agenda Integratie gericht op het stimuleren en faciliteren van burgerschap en maatschappelijk initiatief.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Taal en participatie