Kamerbrief voortgang huisvesting arbeidsmigranten, 25 september 2012

Minister Spies informeerde de Tweede Kamer over de voortgang met de nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid