Kamerbrief voortgang huisvesting arbeidsmigranten, 25 september 2012

Minister Spies informeerde de Tweede Kamer over de voortgang met de nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's.


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Beleid, Haaglanden, Limburg, Metropoolregio Eindhoven, Noord-Veluwe, Regio Holland Rijnland, Regio Noord-Holland Noord, Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, West-Brabant,