Kamerbrief voortgang huisvesting EU-arbeidsmigranten, 18 januari 2013

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang met huisvesting van EU-arbeidsmigranten. In de brief gaat hij op verzoek van de Kamer ook nader in op de registratie van arbeidsmigranten in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en het register niet-ingezetenen (RNI).

Bestuurlijke afspraken

In de brief schetst de minister onder meer een beeld van de voortgang in de negen regio’s om te komen tot bestuurlijke afspraken. Hij geeft daarbij aan dat die gericht zouden moeten zijn op een viertal punten:

  1. de regionale opgave bepalen
  2. evenwichtige regionale verdeling van de huisvestingsopgave
  3. bindende afspraken over wie doet wat, tussen gemeenten, werkgevers en huisvesters
  4. afspraken over het tempo van realisatie

Deze onderwerpen zullen op 4 februari aan de orde komen tijdens een bestuurlijk overleg van de minister met de partijen van de Nationale Verklaring en vertegenwoordigers van de negen regio’s.

download Kamerbrief

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid