Kamerbrief voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

Minister Kamp (SZW) heeft, mede namens minister Leers (IenA) en minister Spies (BZK), de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen om arbeidsmigratie vanuit de EU in goede banen te leiden.

De brief bevat tevens een notitie die ingaat op de omvang van de EU-arbeidsmigratie en de genomen maatregelen, o.a. op het gebied van huisvesting. In de notitie is ook een reactie op een aantal openstaande moties en toezeggingen op het terrein van EU-arbeidsmigratie verwerkt. Lees verder.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: