Kamerbrief WRR Policy Brief, Migrantenmonitor 2011-2012 e.a. EU-arbeidsmigratie onderwerpen, 11 februari 2014

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de WRR Policy Brief, resulaten van de Migrantenmonitor 2011-2012 en andere EU-arbeidsmigratie onderwerpen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures