Kansrijke woningmarkt Limburg voor/door Poolse arbeidsmigranten, TU Eindhoven

Een onderzoek naar de noodzaak en de mogelijkheden voor verbetering van de woonsituatie van Poolse arbeidsmigranten in Limburg. Een afstudeerscriptie.

download dit rapport

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Een studie naar de opvang en huisvesting van (arbeids-)migranten in Nederland 1900 – 2010
  3. De aard en de kenmerken van de Poolse arbeidsmigranten in Limburg
  4.  Een studie naar de geschiktheid van de bestaande woonsituatie van de Poolse arbeidsmigranten in Limburg
  5. Invulling van de woonbehoefte van de doelgroep op basis van het woonruimteaanbod in Limburg
  6. Mogelijkheid tot verbetering van de huidige woonsituatie
  7. Conclusies en aanbevingen

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: