Katwijk: overeenkomst huisvesting arbeidsmigranten goedgekeurd

Het college van B&W heeft besloten om de overeenkomst tussen de gemeente Katwijk en het bedrijf Homeflex goed te keuren. Homeflex zorgt voor de bouw en verhuur van vier tijdelijke logiesgebouwen voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein Katwijkerbroek.

In de overeenkomst hebben de gemeente Katwijk en Homeflex afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting op Katwijkerbroek. Deze afspraken moeten een goed en veilig verblijf van de arbeidsmigranten verzekeren en zorgen voor het leefbaar houden van de omgeving. In de overeenkomst, die uitgebreid is besproken in een klankbordgroep, staan afspraken over de tijdelijke huisvesting. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Homeflex, omwonenden, de wijkagent, de wijkregisseur, een lid van de wijkraad Katwijk aan den Rijn en een lid van de wijkraad Valkenburg. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie