KIS: gemengd wonen met statushouders

Gemengd wonen is de laatste jaren steeds populairder geworden. Dit komt door een tekort aan sociale huurwoningen voor starters en door de vraag naar woningen voor allerlei groepen met (tijdelijke en) urgente woonbehoeften.

download publicatie>

Anderzijds hebben gemeentes te maken met leegstaand vastgoed waarin tijdelijke woonruimte gerealiseerd zou kunnen worden en zijn in gemeentes onbebouwde percelen waarop tijdelijke (prefab) woningen geplaatst kunnen worden. Gemengd wonen kan bijdragen aan het realiseren van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders van gemeentes.

We hebben voor dit onderzoek gesproken met betrokkenen bij twaalf woonprojecten. In deze woonprojecten wonen statushouders samen met reguliere bewoners (veelal jongeren, soms ouderen) en soms ook met bewoners uit de maatschappelijke opvang. Tijdens een bijeenkomst (met betrokkenen van de meeste van de twaalf woonprojecten en (andere) experts op het gebied van gemengd wonen) hebben we aanvullende inzichten verzameld ten aanzien van werkzame elementen en aanbevelingen. De uitkomsten van deze inventarisatie en de aanbevelingen zijn in deze publicatie te lezen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Gemengd wonen, Vluchtelingen