Klushuizen en Poolse arbeidsmigranten, SEV

Poolse arbeidsmigranten zijn mogelijk een geschikte doelgroep voor de 'klushuizen' in Rotterdam. Dit blijkt uit het onderzoek Klushuizen en Poolse arbeidsmigranten van de SEV.

bekijk de publicatie

In Rotterdam groeit het aantal Poolse arbeidsmigranten dat hier voor langere tijd wil blijven. Zij zijn meestal aangewezen op dure particuliere huurwoningen. Het ministerie van BZK heeft onderzocht of het project Rotterdamse Klushuizen aansluit bij hun behoefte aan betaalbare huisvesting.

inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Introductie Rotterdamse klushuizen
  3. Kenmerken van Poolse arbeidsmigranten in Rotterdam
  4. Verkenning interesse arbeidsmigranten uit Polen in klushuizen
  5. Verkennende gesprekken met enkele sleutelpersonen
  6. Conclusies en advies
  7. Bronnen

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie