Kompas nieuwsbrief 4 oktober 2011

In West-Friesland zijn duizenden arbeidsmigranten actief, vooral afkomstig uit de MOE-landen (Midden- en Oost-Europa). Belangrijk voor onze economie. Ze wonen verspreid over onze regio.

download dit artikel

Om toe te zien op legale huisvesting is er sinds enige tijd sprake van Kompas. Een integraal, bestuurlijk interventieproject rond huisvesting van arbeidsmigranten in West-Friesland. Hierbinnen werken we, met diverse partners, samen aan de aanpak van illegale bewoning door arbeidsmigranten. We komen daarbij regelmatig misstanden tegen. Deze pakken we hard aan. We boeken de eerste resultaten, maar zijn er nog lang niet. Er is nog veel werk aan de winkel.

 In deze editie onder meer:

  • Tussenstand controles Kompas
  • Gemeenten Opmeer en Koggenland sluiten aan bij Kompas
  • Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten op een rij
  • Frank Streng: ‘Kompas wordt alleen maar belangrijker Õ
  • Nieuw gezicht voor Kompas
  • Kompas op internet
  • Wat is Kompas?
  • Planning
Datum:
Dossier:
Onderwerp: