Kompas nieuwsbrief 6, 26 juni 2012

In deze nieuwsbrief staan we graag stil bij ´de driehoek´. En dat bedoel ik niet die tussen burgemeester, officier van justitie en hoofdcommissaris van politie, maar de driehoek binnen Kompas. Deze bestaat dan uit overheid, werkgevers en woningbouwcorporaties.

download nieuwsbrief

Partijen die met elkaar voor de opgave staan om de huisvesting van arbeidsmigranten goed te regelen. Participanten ook die elkaar recent vonden in de Nationale Verklaring rond huisvesting van arbeidsmigranten in de EU. Een mooie stap, maar we zijn er nog niet. Het is nu tijd om door te pakken en gebruik te maken van elkaar. We moeten alle kanten uit de driehoek horen. Zo vernemen we graag van uitzendbureaus getallen over de verwachte instroom van arbeidsmigranten. Deze parameters hebben we hard nodig om te zorgen voor voldoende goede huisvesting voor deze werknemers. Want vergeet niet, we hebben arbeidsmigranten de komende tijd hard nodig. Zeker binnen de agribusiness in onze regio zullen de komende tien jaar werknemers van buiten Nederland nodig zijn om de economie draaiende te houden. Kortom, ik nodig uitzendbureaus uit om bij Kompas aan tafel aan te schuiven. Lever ons dan de gegevens. Op basis daarvan kunnen gemeenten aan de slag met zaken rond ruimtelijke ordening, bestemmingsplann en woningbouwopgaven.

Vanuit de driehoek willen we ook graag de registratie van arbeidsmigranten in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) verbeteren. Wat mij betreft kan dat heel simpel. We spreken met uitzendbureaus af dat zodra arbeidsmigranten voor een langere periode dan drie tot vier maanden naar ons land komen om te werken, ze verplicht worden ingeschreven in het GBA. Hier hoort dan een soort inschrijfstatiegeld bij. Dit krijgt de arbeidsmigrant dan weer terug op het moment dat deze zich uitschrijft en vertrekt naar het land van herkomst. Met dit soort afspraken zorgen we voor een goede situatie rond huisvesting van arbeidsmigranten. Dan kunnen we het schijnbare succes van Kompas naar de buitenwereld toe waar maken.

Dit zegt Gert Jan Nijpels, burgemeester van gemeente Opmeer en lid van de Stuurgroep Project Kompas, in de nieuwsbrief Kompas. In deze editie treft u de meest recente ontwikkelingen rond Kompas aan.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: