Kompas Schagen: onmiddellijke beë‘indiging bewoning schuur

Drie arbeidsmigranten in een provisorisch verbouwde schuur, met kans op kortsluiting. Het interventieteam van Kompas Noordkop - een project naar huisvesting van arbeidsmigranten uit de Europese Unie – kwam afgelopen week weer diverse misstanden tegen. Deze keer in de gemeente Schagen.

De misstanden concentreerden zich rond een vrijstaande woning in het buitengebied bij Sint Maarten. De situatie was zo ernstig dat het interventieteam de bewoning in het huis én de schuur onmiddellijk heeft laten beëindigen. In de provisorisch verbouwde schuur verbleven drie Poolse arbeidsmigranten. Daar was gevaar voor kortsluiting in de doucheruimte. De wasmachine, droger en elektrische boiler waren namelijk via stekkerverdeeldozen aangesloten. Ook was er sprake van gaten in de muren, los zittende tegels en vuil op de grond. Kortom, de situatie was zeer brandgevaarlijke en onhygiënisch. Voldoende aanleiding voor het interventieteam om de bewoning in de schuur onmiddellijk te laten beëindigen.

Acht arbeidsmigranten elders ondergebracht

Hetzelfde gold voor de woning. Die voldeed eveneens niet aan de wettelijke eisen. Zo waren er onvoldoende ontsnappingsmogelijkheid bij brand (de voordeur was dichtgeschroefd), deugde de elektrische installatie niet en ontbraken er rookmelders. Een en ander leidde tot brandgevaarlijke omstandigheden. Het interventieteam trof vijf arbeidsmigranten met de Poolse nationaliteit aan. Dezelfde avond nog zijn de acht arbeidsmigranten elders ondergebracht. Het uitzendbureau, waar de arbeidsmigranten actief zijn, heeft dit geregeld.

Misbruik

Bij de controles waren medewerkers van de gemeente Schagen, Politie, Belastingdienst en Kompas Noordkop van de partij. Het interventieteam controleert wekelijks de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt er gescreend op het misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij, mensenhandel, onbekend ondernemerschap, onderbetaling van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag en eventuele illegale arbeid. In de Noordkop leveren in de agrarische sector veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa een waardevolle bijdrage aan de lokale economie. Maar in de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten zich niet registreren bij de gemeente waar ze wonen en dat de huisvesting soms te wensen over laat. Het project Kompas Noordkop, waar de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Heerhugowaard bij zijn aangesloten, wil daar verandering in brengen. Arbeidsmigranten moeten zich zoveel mogelijk registreren. Zo krijgen zij dezelfde rechten en plichten als andere inwoners. Daarnaast ontwikkelen de gemeenten gezamenlijke spelregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Recht op fatsoenlijke huisvesting

De vier Noordkopgemeenten werken binnen Kompas samen met Politie, inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Centraal bij Kompas staat huisvesting van arbeidsmigranten, die past binnen wet- en regelgeving. Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas daarover: ”Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.”

De vier gemeenten binnen de Noordkop sloten eind 2012 aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten, dat van 2009 tot en met 2013 draaide in West-Friesland. Vanaf februari 2013 zijn er in de Noordkop controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo’n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo’n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra. 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving