Koos Karssen voorzitter keurmerk huisvesting arbeidsmigranten

Met ingang van 23 juni is Koos Karssen de onafhankelijk voorzitter van het bestuur van de Stichting Normering Flexwonen. Deze stichting maakt met het huisvestingskeurmerk zichtbaar dat de huisvesting van arbeidsmigranten in orde is.

Koos Karssen is burgemeester van Maassluis. Als portefeuillehouder Wonen in de Stadsregio Rotterdam houdt hij zich al geruime tijd bezig met de huisvesting van arbeidsmigranten in de Rotterdamse regio. In 2012 ondertekende hij namens het VNG de Nationale Verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-Arbeidsmigranten. De VNG verzocht hem eind 2012 Ambassadeur Arbeidsmigranten te worden om de Nederlandse gemeenten te stimuleren de gemaakte afspraken ook werkelijk uit te voeren. Voordat hij burgemeester werd was hij als ondernemer actief in het bedrijfsleven, m.n. in de boekhandel en kantoor-efficiëncy. Hij behaalde indertijd zijn Masters in de Culturele Wetenschappen.

Koos Karssen ziet er naar uit om voor het huisvestingskeurmerk aan de slag te gaan: ”Ik wil mij sterk maken om de huisvesting van arbeidsmigranten: een onmisbare groep werknemers in de Nederlandse economie, via het huisvestingskeurmerk, adequaat en kwalitatief te maken. Daar is iedereen in deze bedrijfskolom mee gebaat.”

De benoeming van Koos Karssen maakt onderdeel uit van de geplande overdracht naar een volledig nieuw en onafhankelijk bestuur voor de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Het bestuur bestaat sinds 23 juni 2014 naast Karssen uit Nelly Altenburg en, Alfons Morssink.

SNF is vorig jaar door ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie opgericht om het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland te bevorderen.

Onafhankelijk keurmerk

Met het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen alle uitzendorganisaties, werkgevers en particuliere huisvestingsondernemingen aantonen dat hun huisvesting op orde is. Een steekproef van de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders worden jaarlijks door een onafhankelijke instelling fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de onderneming uit het register van SNF geschreven.

Inmiddels bezitten meer dan 60 bedrijven het keurmerk en hebben daarnaast nog 80 bedrijven zich aangemeld.

In Nederland werken jaarlijks circa 300.000 arbeidsmigranten. Werkgevers organiseren vaak huisvesting voor hun buitenlandse werknemers, maar steeds vaker schakelen zij onafhankelijke private huisvesters in die zorgen voor het tijdelijk onderdak voor de werknemers.

Voor meer informatie kijk op www.normeringflexwonen.nl
Volg ons op twitter: @normflexwonen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering