Kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten door samenwerking Waadhoeke en SNF naar een hoger plan

Op 6 maart 2020 markeerden wethouder Haarsma van de gemeente Waadhoeke en Koos Karssen, voorzitter Stichting Normering Flexwonen (SNF) de gezamenlijke inspanning om de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten een stap verder te brengen.

De gemeente Waadhoeke heeft in 2019 een visie op huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld met daarin een nadrukkelijke rol voor de certificering van SNF. Voorwaarde voor vergunningverlening is de registratie bij SNF van de onderneming. Aanvullende wens van de gemeente was dat álle locaties binnen de gemeente Waadhoeke waarvoor vergunning wordt aangevraagd door SNF-inspecteurs konden worden geïnspecteerd.

Het bestuur van SNF heeft, om aan deze wens van de gemeente te voldoen, in de reglementen de mogelijkheden gecreëerd dat ondernemingen op verzoek extra locaties kunnen laten inspecteren, bovenop de door de inspecteur bepaalde selectie.

Voorzitter Koos Karssen: “In 2012 spraken partijen af om met steekproeven te werken. In het afgelopen jaar hebben we met heel veel partijen intensief overleg gevoerd over een betere controle op de huisvesting. We hebben geconstateerd dat er draagvlak is voor en behoefte is aan een 100%-controle van de panden die worden ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dat gaan we in 2020 voorbereiden om in 2021 uit te rollen. Daarop vooruitlopend hebben we voor de ondernemingen die voor hun opdrachtgevers of een gemeente de extra zekerheid willen kunnen leveren, deze mogelijkheid gerealiseerd.”

Wethouder Haarsma “Arbeidsmigranten hebben een belangrijke rol bij de invulling van de werkgelegenheid in de gemeente Waadhoeke. Als gemeente vinden we dat er aandacht hoort te zijn voor kwalitatief goede huisvesting. In ons beleid hebben we aan de vergunningen voor kamergewijze verhuur dan ook het SNF keurmerk gekoppeld. Het is fijn dat we hierbij gebruik kunnen maken van de kennis die bij SNF in de afgelopen jaren is opgebouwd.”

bron: Stichting Normering Flexwonen> 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering