Laat uitzenders helpen bij vaccinatiecampagne arbeidsmigranten

“Laat uitzenders helpen bij de vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten. We vinden dat arbeidsmigranten geen tweederangs burgers zijn en voelen ons medeverantwoordelijk voor hun gezondheid en veilige woon- en werkomstandigheden.” Dit aanbod doet ABU-directeur Jurriën Koops in een brief aan de ministers van VWS, SZW en BZK. Probleem is dat arbeidsmigranten vaak lastig zijn te bereiken: ze staan niet altijd geregistreerd bij de gemeenten waar ze wonen én zijn vaak de Nederlandse taal niet machtig. Dit vraagt om maatwerk, waarvoor de ABU een aantal oplossingen biedt.

Een van die voorgestelde oplossingen is de mogelijkheid om arbeidsmigranten groepsgewijs te laten vaccineren: op de priklocaties of op de huisvestingslocaties. Koops: “Dan weten we zeker dat zoveel mogelijk arbeidsmigranten die in Nederland een vaccinatie willen die ook kunnen krijgen. Een andere mogelijke oplossing is dat arbodiensten die werken voor de betrokken uitzenders de vaccinatie ter hand mogen nemen. Bekijk meer oplossingen.

ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen, bieden aan om de communicatie van de overheid over het belang van vaccineren en de planning van de campagne te ondersteunen. Onder andere door de informatie van de overheid te verspreiden onder deze groep en de inzet van eigen native speakers en tolken.

De ABU roept de betrokken ministers op om in overleg te gaan en de uitvoering snel ter hand te nemen.

 

Zie ook het artikel in Trouw: Ze lopen extra risico, maar arbeidsmigranten krijgen voorlopig niet allemaal een vaccin

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie