Labour Hotel Diemen

In 2009 is het Labour Hotel Diemen in gebruik genomen. Het hotel is gebouwd volgens een modulair systeem gebaseerd op zeecontainers. In de studentenhuisvesting was met deze bouwwijze al op meer plekken ervaring opgedaan. Containers van 20 en 40 voet zijn het meest gangbaar. In Diemen werkten uitzendorganisatie Otto Workforce, woningcorporatie de Key en Tempohousing samen aan de realisatie.

labour-hotel-diemen-1

In een kantorenpark in Diemen werd een locatie gevonden voor het hotel voor 150 arbeidsmigranten. Het Labour Hotel bestaat uit 25 woonunits, die elk plaats bieden aan zes personen. Elke woonunit bevat een entree, een woonkeuken, een badkamer en drie slaapkamers. De huur voor de bewoners bedroeg bij aanvang € 60,- per week per persoon.

Tempohousing realiseerde het gebouw, Woningcorporatie de Key is eigenaar van het gebouw en de grond, financierde het project en zorgt voor het technisch beheer. Otto Workforce huurt het tijdelijke gebouw voor vijf jaar en zorgt voor het sociale beheer. Ook het contact met de arbeidsmigranten loopt via de uitzendorganisatie.

De bouwtijd was kort omdat voorafgaand aan de bouw op locatie de units elders al waren geproduceerd. De kosten per woonunit bedroegen € 60.000,-. Ondanks het tijdelijke karakter is het Labour Hotel qua exploitatie verantwoord. Het functioneert als ‘satellietgebouw’ van een reeds gerealiseerd unitbouwcomplex voor 600 studenten. De arbeidsmigranten maken gebruik van de voorzieningen voor studenten.

labour-hotel-diemen-2labour-hotel-diemen-3De Gemeente Diemen werkte mee door een bouwvergunning en een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan conform artikel 3.22 Wro (voorheen artikel 17 WRO) te verstrekken. Er zijn geen omwonenden in de directe omgeving van het hotel.

Labour Hotel Diemen is een goed voorbeeld hoe braakliggende kavels in kantoorgebieden een zinvolle tijdelijke invulling kunnen krijgen. In dit geval werd de exploitatie van het hotel haalbaar door slim te combineren met een al bestaande voorziening. In situaties waar dat niet mogelijk is zal vaak een langere exploitatietermijn nodig zijn om een dergelijk project haalbaar te maken. De aangekondigde verlenging van de tijdelijk bestemming van 5 naar 10 jaar is dan een belangrijke voorwaarde.

labour-hotel-diemen-4Bij het Labour hotel waren ook de recente innovaties in de unitbouw van belang. Succesfactor is ook dat de verdeling van taken tussen de woningcorporatie en de uitzendorganisatie aansluit bij de kernactiviteiten van beide organisaties. Verder bieden de partijen elkaar met een vijfjaren contract langdurige zekerheid.

Dit artikel is een bewerking van een tekst van Frans Haase van Tempohousing en Paul ’t Lam van Otto Workforce.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie