Langer in Nederland, SCP

Ontwikkelingen in de leefsituatie van migranten uit Polen en Bulgarije in de eerste jaren na migratie. Hoe ontwikkelt de positie van Polen en Bulgaren zich in Nederland in de eerste jaren na migratie? Informatie uit een panelonderzoek waarin Polen en Bulgaren worden gevolgd gedurende hun eerste jaren nadat ze zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormt de basis voor deze publicatie.

download publicatie

Zien we veranderingen in verblijfsintentie? Welke ontwikkelingen zien we op de arbeidsmarkt, in hun beheersing van de Nederlandse taal en in hun sociale contacten in Nederland? Treden er veranderingen op in de tevredenheid met hun leven hier en de ervaringen die ze hier opdoen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies
1 Poolse en Bulgaarse migranten door de tijd gevolgd
2 Demografische veranderingen
3 Ontwikkelingen in taalbeheersing
4 Veranderingen in de arbeidsmarktsituatie
5 Ontwikkelingen in oriëntatie op Nederland, geloof en culturele opvattingen
6 Ervaringen in Nederland en verblijfsperspectief

Deze studie is een vervolg op de SCP-publicatie Nieuw in Nederland (2013) en is gedaan op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) / Directie Integratie en Samenleving. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Taal en participatie