Ledenonderzoek Buitenlandse Werknemers, ABU

Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep buitenlandse werknemers. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

download dit artikel

Ook dit jaar is dit onderzoek herhaald om zicht te krijgen op de aantallen buitenlandse uitzendkrachten, sectoren en huisvestingsvormen. Met gebruikmaking van de voorgaande onderzoeken kan worden nagegaan of daar ontwikkeling in zit. Waar mogelijk zullen de resultaten van deze enquête vergelijken worden met de resultaten uit voorgaande jaren.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures