‘Leegstand in buitengebied groter dan bij kantoren’

De leegstand van agrarische bedrijven op het platteland neemt de komende jaren toe tot circa 30 miljoen m2. Daarmee wordt die leegstand – in elk geval in omvang - een nog groter probleem dan de kantorenleegstand die nu hoog op de agenda staat en 'slechts' 7 miljoen m2 bedraagt.

Dat blijkt uit onderzoek van Edo Gies van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van het InnovatieNetwerk. Gies adviseert gemeenten om zich flexibeler op te stellen bij het zoeken naar alternatieve functies voor de lege gebouwen op boerenerven. ”De kans is anders groot dat stallen leeg blijven staan en niet worden onderhouden. Dan treedt verloedering op.” Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid