Leger des Heils pleit voor 40.000 wooneenheden voor daklozen

Ondanks een groeiende economie, is het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland volgens cijfers van het CBS (2019) de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000. En dat aantal stijgt nog steeds. Er zijn meer mensen die op straat slapen of in schuurtjes of bij verschillende adressen een nacht op de bank verblijven. De Maatschappelijke Opvang voor deze mensen is overvol en uit-/doorstroom is er nauwelijks. Het Leger pleit ervoor om op korte termijn geschikte en betaalbare woningen beschikbaar te krijgen. Iedereen een eigen woning, niemand op straat.

Ondanks het feit dat er in de troonrede benadrukt wordt dat er in de samenleving behoefte is aan betaalbare woningen in een veilige buurt, is er helaas geen aandacht voor woonruimte voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Zie ook dit eerdere bericht over dit onderwerp

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Wonen met zorg/begeleiding