Lize: onderzoek Zuid-Europese organisaties

Lize deed een inventarisatie naar de stand van zaken in de Zuid-Europese gemeenschappen in Nederland. Doel van de inventarisatie was inzicht krijgen in de stand van zaken van de Zuid-Europese organisaties en een beeld vormen van de maatschappelijke positie van de betreffende gemeenschappen.

Ten behoeve van de inventarisatie is een vragenlijst opgesteld en zijn ruim 250 landelijke en lokale organisaties aangeschreven. Op basis van de vragenlijsten is een verslag gemaakt waarin onder andere het doel en de activiteiten van de organisaties worden beschreven, alsook de  knelpunten die zij ervaren en het toekomstperspectief. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie