LLTB: ‘Kabinetsbeleid jaagt werkgevers op kosten’

In Maasbree en Klimmen heeft de LLTB twee bijeenkomsten 'arbeid en goed werkgeverschap' georganiseerd.

Alle aanwezige werkgevers zijn bijgepraat over actualiteiten rondom werkgeverschap op thema’s als het begrotings- en sociaal akkoord en de gevolgen voor werkgevers, de lopende cao’s, pensioenen, huisvesting arbeidsmigranten en vitaliteit van personeel. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie