LLTB reageert op plan huisvesting arbeidsmigranten Horst

De LLTB afdeling Horst-Venlo heeft gereageerd op het ontwerp paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten Horst aan de Maas. Het plan is feitelijk niet meer dan een juridische vertaling van het beleid dat in 2011 al door de gemeenteraad is vastgesteld.

Tijdens een ledenbijeenkomst in maart heeft de LLTB dit plan met de leden besproken. De opmerkingen die toen zijn gemaakt, zijn verwerkt in de reactie. Zo heeft de LLTB aangegeven dat het niet wenselijk is dat woonunits voor tijdelijk gebruik elk jaar moeten worden verwijderd. Dit kost tijd, geld en verkort de levensduur van de units. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie