Loenen: een 2e Jeugd voor ’t Kampje

Het voormalige woonzorgcentrum in Loenen aan de Vecht had in de wijde omgeving een prima naam, maar viel langzaam maar zeker ten prooi aan toenemende leegstand. Iedereen was het erover eens: ’t Kampje moest blijven. Maar hoe? Tijdens verschillende werkateliers en inspiratiesessies in 2014 is gesproken over ’t Kampje-nieuwe stijl. Inwoners dachten mee over het gebruik van het gebouw en brachten hun wensen in. 

Begin 2014 hebben Zorggroep De Vechtstreek en Habion als betrokken partijen in Loenen aan de Vecht de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe ’t Kampje vernieuwd kan worden, samen met de bewoners van het gebouw en de inwoners van Loenen. Hiermee willen de partijen bereiken dat ouderenhuisvesting in Loenen behouden wordt en de leefbaarheid van zowel ‘t Kampje als het dorp een impuls krijgt.
’t Kampje is een nieuw thuis voor zelfstandig wonende vitale ouderen, zorgbehoevende mensen en (relatief) jonge huurders. Die mix zorgt voor evenwicht en diversiteit. Voor levendigheid en informele contacten met binnen én buiten. ’t Kampje is dan ook meer dan een woonvoorziening. Het is de plek waar ouderen ‘happy ouwer’ worden. Zo biedt ’t Kampje ook onderdak aan diverse ondernemers, waaronder de plaatselijke bibliotheek. Uniek voor Nederland is dat de bewoners op de 1e en 2e verdieping ‘ín de bibliotheek wonen’. De uitstraling is eigentijds en licht en de ruimte voor iedereen bereikbaar. Een belangrijke sociale voorziening dus voor Loenen aan de Vecht. Een wijkje in het klein waar iedereen van harte welkom is. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

zie ook website ’t Kampje Plus>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen