Lokaal convenant getekend huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, huisvestingsbedrijf International United Group en de uitzendbureaus Stipt, Tradiro, Conact en Westflex hebben op 24 april 2012 een convenant ondertekend over de huisvesting van arbeidsmigranten in Vlaardingen.

Dit is een voortzetting van de eerdere afspraken die in 2009 in een eerste convenant zijn vastgelegd. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: