Loket financiële herplaatsingsgarantie open

Sinds mei dit jaar kunnen investeerders in flexwoningen zich melden voor een financiële herplaatsingsgarantie. Een garantie van het Rijk en gemeenten samen, waarvoor het Rijk 220 miljoen beschikbaar stelt om versneld 30.000 nieuwe flexwoningen te realiseren.

Het plaatsen van flexwoningen is een goede manier om de verschillende groepen woningzoekenden een volwaardig energiezuinig huis te bieden. Om tot een versnelling van de realisatie van flexwoningen te komen, is de financiële garantie opgesteld. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Versnelling woningbouw, Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Financiering en exploitatie