Magazine Platform31: Nieuwe huisvesters in het flexwonen

Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel woonruimte. Denk aan studenten, werkende jongeren, arbeidsmigranten, vergunninghouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. Door deze toenemende vraag naar en onvoldoende aanbod van snel beschikbare huurwoningen, ontstaat een gat op de woningmarkt waar gevestigde huisvesters onvoldoende op inspelen. Nieuwe woonondernemers springen wél in dit gat.

Zo zijn de laatste jaren nieuwe maatschappelijk georiënteerde leegstandbeheerders, zoals De Huischmeesters en Livable opgestaan. En gevestigde leegstandbeheerders zoals Camelot, De Kabath en Villex verbreden hun diensten, huisvesten maatschappelijke doelgroepen en investeren steeds vaker risicodragend in flexwonen. Andere nieuwe ondernemers richten zich op flexwonen voor specifieke doelgroepen, zoals jonge mensen (Socius en The Student Hotel) of arbeidsmigranten (VHA). Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen